خبرنگار
«گنج پنهان»
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای شهروز تجارتی، مدیرعامل شرکت های بین المللی و پژوهشگر مسائل اجتماعی
پروژه “گنج پنهان” هدیه ایی به مردم ایران، به مناسبت گرامیداشت صدمین سال درگذشت عبداللبهاء

ثبت نام در خبرنامه