گشت بهاری در گلستان شعر و ادب پارسی ۲

گشت بهاری در گلستان شعر و ادب پارسی ۲
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

در این برنامه آثاری طنز و شیرین از عبید ذاکانی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل می‌گردد.

ثبت نام در خبرنامه