گلباران

گلباران

در این برنامه که به مناسبت ایام عید رضوان، عید اظهار امر حضرت بهاءالله تهیه شده، ندا و شیما به شرایط زمان اظهار امر حضرت بهاءالله در ایران و جهان پرداخته و آن را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.

در این برنامه که به مناسبت ایام عید رضوان، عید اظهار امر حضرت بهاءالله تهیه شده، ندا و شیما به شرایط زمان اظهار امر حضرت بهاءالله در ایران و جهان پرداخته و آن را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه