گفتگو با سهیل و منا ـ مروری بر اکسیر معرفت، مزرعه سبز و شاخه زیتون

Program Picture
گفتگو با سهیل و منا ـ مروری بر اکسیر معرفت، مزرعه سبز و شاخه زیتون
۰۲ فروردین ۱۴۰۲

در گفتگو با منا نوازی و سهیل کمالی تهیه‌کنندگان رادیویی مروری خواهیم داشت به تجربیات اون‌ها از تهیه برنامه‌های شاخه زیتون، مزرعه سبز و اکسیر معرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه