گفتگو با سهند جاوید ـ تصویری از ایران فردا

Program Picture
گفتگو با سهند جاوید ـ تصویری از ایران فردا
۰۱ فروردین ۱۴۰۲

در اولین ویژه برنامه رادیویی نوروزی سهند جاوید، فعال اجتماعی، برای ما از جزئیات تصویری برای فردای ایران می‌گوید که در آن همه ایرانیان فارغ از باورها و پیشینه‌های قومی مذهبی خود در ساخت آن شریک هستند و سهمی برابر دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه