گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی

Program Picture
گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با اردوان روزبه، خبرنگار، درباره مسئله مهاجرت و پناهندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه