گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی
۱۰ فروردین ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با اردوان روزبه، خبرنگار، درباره مسئله مهاجرت و پناهندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه