گفتگو(۱) – بخش اوّل

Program Picture
گفتگو(۱) – بخش اوّل
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵

اصطلاح ” اظهار امر ” که در معارف بهائی بکار میرود به چه معنی است ؟ و سابقه تاریخی آن در ادیان الهی چیست ؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه