گفتگوی اول – بخش ۱

Program Picture
گفتگوی اول – بخش ۱
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اصطلاح “اظهار امر” که در معارف بهائی به کار می‌رود به چه معنی است؟ و سابقه تاریخی آن در ادیان الهی چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه