گفتگویی درباره کوچه با بهمن یزدانی

Program Picture
گفتگویی درباره کوچه با بهمن یزدانی
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶

با بهمن یزدانی نویسنده و صداپیشه کوچه گفتگویی داشتیم و نگاهی انداختیم به مراحل تولید این برنامه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه