گفت‌وگو

گفت‌وگو

دکتر معین افنانی در گفتگوهای خود با میهمانان برنامه به بررسی مسائل امروز در زمینه‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و عقیدتی برای ساختن جهانی بهتر می‌پردازد.

دکتر معین افنانی در گفتگوهای خود با میهمانان برنامه به بررسی مسائل امروز در زمینه‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و عقیدتی برای ساختن جهانی بهتر می‌پردازد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه