Program Picture

گفت‌وگو

چگونه به تجربه‌های سخت معنا داد

۲۵ دی ۱۳۹۵

مرجان داوودی، روانشناس، میهمان این هفته گفت‌وگو است. او در مورد تجربه‌های سخت زندگی به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد توانایی‌ها و دادن معنا به زندگی صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه