Program Picture

گفت‌وگو

چرا با جوانان بهائی در ایران این گونه رفتار می‌شود؟

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

چرا با جوانان بهائی در ایران این گونه رفتار می‌شود؟ سامان مبشر، دانشجو و استاد سابق دانشگاه علمی آزاد بهائیان ایران BIHE، از خاطرات خود و محرومیت از ورود به دانشگاه می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه