Program Picture

گفت‌وگو

نیاز دنیای امروز به تفکر زنانه

۰۶ مهر ۱۳۹۸

موضوع برنامه این هفته گفتگو «نیاز دنیای امروز به تفکر زنانه» است. مهمان این برنامه دکتر مرجان داوودی متخصص در روان شناسی‌ بالینی هستند که درباره این موضوع و اهمیت آن صحبت می‌‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه