Program Picture

گفت‌وگو

مفهوم شادی حقیقی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شادی حقیقی چیست؟ چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ آیا شادی حقیقی فقط در مادیات وجود دارد یا در ابعاد دیگر زندگی انسان هم یافت می‌شود؟ مفهوم شادی حقیقی همواره مورد توجه بسیاری از فلاسفه و نویسندگان بوده و انسان‌ها همواره در طول دوران‌های مختلف به دنبال آن بوده‌ا‌ند. در این برنامه میزبان سهیل کمالی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه هستیم و با ایشان از زوایای خاصی به این موضوع نگاه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه