Program Picture

گفت‌وگو

عشق و تاثیرات آن – بخش ۲

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

دکتر مرجان داوودی، روانشناس، در گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع می‌پردازد و این موضوع را از جنبه‌های علمی و انسانی و اخلاقی بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه