Program Picture

گفت‌وگو

عشق و تاثیرات آن – بخش ۱

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع می‌پردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس، این موضوع را از جنبه‌های علمی و انسانی و اخلاقی بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه