Program Picture

گفت‌وگو

صلح و آموزش جهانی

۱۱ دی ۱۳۹۵

در این گفت‌وگو دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف و استاد علوم سیاسی، به موضوع نقش آموزش در ایجاد فرهنگ و اخلاق صلح می‌پردازد و اهمیت ایجاد نهادهای جهانی، جهان‌وطنی و جهان‌شهری برای رسیدن به افق مشترک واقعی در مسیر صلح.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه