Program Picture

گفت‌وگو

تعصب و انواع آن

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم ریشه در تعصبات دارند. تعصب مذهبی، جنسی، وطنی، نژادی، و انواع تعصبات دیگری که گریبان گیر جامعه بشری شده‌اند. خوشبختانه عواملی چون تبادلات فرهنگی، سهولت در سفر کردن و آشنایی با مردمان دیگر، همچنین وجود رسانه‌های مختلف، آگاهی همگان نسبت به تعصبات را بالا برده است. این آگاهی باعث شده که متوجه شویم بسیاری از ما به نحوی درگیر انواع تعصبات هستیم که در خانواده با آنها بزرگ شده و در جامعه در معرض آنها بوده‌ایم. مهمان این برنامه گفتگو، خانم دکتر نوشین ثابتی روانشناس و مشاور خانواده هستند که درباره این موضوع صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه