Program Picture

گفت‌وگو

آینده قوه قضائیه و امر وکالت در ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۵

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، میهمان این هفته گفت‌وگو در مورد بیم‌ها و نویدها در امر وکالت و سیستم قوه قضائیه در ایران صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه