Program Picture

گفت‌وگو

آپارتاید فرهنگی‌ در ایران

۱۷ فروردین ۱۳۹۸

محرومیت از حق تحصیلات دانشگاهی معضلی است که جوانان بهائی از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران با آن مواجه بوده‌اند. مهمان این هفته برنامه گفتگو دکتر شهرزاد میثاقی می‌‌باشند که درباره زندگی‌، تحصیل در دانشگاه علمی‌ آزاد بهائیان ایران و مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌اند توضیحاتی می‌دهند. این نمونه ایست از مشکلاتی که هزاران جوان بهائی با آن مواجه بوده و هستند. داستانی از آپارتاید فرهنگی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه