گفتمان سعید و شبنم

Program Picture
گفتمان سعید و شبنم
شهریور ۱۵, ۱۳۹۵

دستان و سعید درباره مشکلات دستان صحبت می‌کنند. بحث مفصل شبنم و سعید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه