گشت بهاری در گلستان شعر و ادب پارسی ۲

Program Picture

گشت بهاری

گشت بهاری در گلستان شعر و ادب پارسی ۲
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

در این برنامه آثاری طنز و شیرین از عبید ذاکانی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه