گزارش کنفرانس گرند کنیون ۲۰۱۶/۱۳۹۵
دی ۲۵, ۱۳۹۵

گزارشی از سی و دومین کنفرانس سالانه گرند کنیون در شهر فینیکس که با حضور بیش از ۲۸۰۰ نفر برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه