نمایشگاه مجموعه “آزادی: دایره‌ها، ستاره‌ها و زنان”

Program Picture
نمایشگاه مجموعه “آزادی: دایره‌ها، ستاره‌ها و زنان”
اسفند ۶, ۱۳۹۴

نمایشگاه آثار هنری فهیمه وحدت در دانشکده هاورد کاونتی در ایالت مریلند در آمریکا در ارتباط با حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و کودکان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه