گزارشهای تلویزیونی
گزارش نشست محرومیت از حق تحصیل
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

گزارشی از نشست محرومیت از حق تحصیل به خاطر باورهای دینی که به دعوت دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی‌ برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه