Program Picture

گزارش نشست محرومیت از حق تحصیل

آبان ۱۲, ۱۳۹۷

گزارشی از نشست محرومیت از حق تحصیل به خاطر باورهای دینی که به دعوت دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی‌ برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه