Program Picture

گزارش‌های تلویزیونی

گزارش نشست محرومیت از حق تحصیل

۱۲ آبان ۱۳۹۷

گزارشی از نشست محرومیت از حق تحصیل به خاطر باورهای دینی که به دعوت دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی‌ برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه