Program Picture

گزارش‌های تلویزیونی

گزارش افتتاح مشرق الاذکار شیلی

۰۶ آذر ۱۳۹۵

گزارشی از افتتاح معبد بهائی در آمریکای جنوبی که با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر از سراسر دنیا برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه