Program Picture

اینسپایر

گروه چهارم – فریبا

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

برای بعضیا هیچ چیز نمی‌تونه سد و مانع باشه و تو بدترین شرایط باز هم از تلاش دست برنمی‌دارن و معتقدن که اگه ما برای شکوفا شدن استعدادی که موهبت الهیه تلاش نکنیم کفران‌ نعمته. فریبا از هر راهی که شده استعدادش رو پرورش داده و تا حد زیادی ایده‌هاش رو عملی کرده.

اینسپایر یعنی الهام‌بخش، یعنی گشتن به دنبال نقاط تاثیرگذار زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه