گرتا اندرسون
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هر کس به نوعی از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخی از آنان است. این هفته تجربه گرتا اندرسون.

ثبت نام در خبرنامه