Paul Maccarthney – Pipes of Peace

گرامافون - فصل ۳
Paul Maccarthney – Pipes of Peace
مهر ۷, ۱۳۹۸

برای امروز آهنگ چپقهای صلح از پل مک کارتنی کبیر رو انتخاب کردیم. با گرامافون همراه باشید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه