ادوین استار (War, what war is good for)

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

ادوین استار (War, what war is good for)
۰۷ آذر ۱۳۹۵

ادوین استار و آهنگ‌ اش، جنگ، یا جنگ به چه درد می‌خوره موضوع این هفته‌ گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه