گذار به دموکراسی – بخش ۲

گذار به دموکراسی – بخش ۲
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل بر نهادهای مدنی به عنوان مهم‌ترین راه رسیدن به دموکراسی تأکید می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه