کی برنده میشه
شهریور ۵, ۱۳۹۷

نگار: اون خودش پیشنهاد داد. اونم درساشو از قبل می‌خونه. یه دفترچه داره، هر هفته همه کاراشو توش مینویسه. خیلی جالبه. با این که تقریبا مطمئنه که نمیتونه وارد دانشگاه بشه، میگه من هر طوری باشه درسم رو ادامه میدم.
خانم شاهزیدی: آفرین به این اراده. هر کی دیگه بود، ناامید میشد و قید درس و مشق رو میزد.

ثبت نام در خبرنامه