آیا حسین از حال و روز ستاره با خبر است؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

آیا حسین از حال و روز ستاره با خبر است؟
۰۷ دی ۱۳۹۷

شهاب بالاخره با حسین در کافه کوچه ملاقات می‌کند. او بلافاصله بعد از دیدن چهره حسین، به یاد می‌آورد که در مدتی که در زندان بوده، حسین چند باری برایش غذا آورده بود، و حالا که می‌داند حسین کیست و باعث و بانی زندانی شدن خودش و پدرش شده است، بسیار نسبت به او بی‌اعتماد است. اما حسین آماده آن است که اعتماد شهاب را به دست بیاورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه