شهاب قبلا حسین را دیده است

Program Picture

کوچه - فصل ۲

شهاب قبلا حسین را دیده است
۳۰ آذر ۱۳۹۷

حسین خودش را به محل ملاقات در کافه کوچه می‌رساند، و با حجمی عظیم از احساسات و خاطرات روزهایی که در گوشه‌ این کافه نشسته و همه چیز را زیر نظر می‌گرفت، رو به رو می‌شود. شهاب هم بالاخره تصمیم به رفتن می‌گیرد و به سمت کافه می‌رود. تا به کافه می‌رسد، دور و بر را نگاهی می‌اندازد، و تا چشمش به حسین می‌خورد از حرکت باز می‌ایستد. او قبلا حسین را دیده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه