آیا حسین باید با افکار پریشان خود به تنهایی دست و پنجه نرم کند؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

آیا حسین باید با افکار پریشان خود به تنهایی دست و پنجه نرم کند؟
۲۳ آذر ۱۳۹۷

سرانجام روز ملاقات شهاب با حسین در کافه کوچه فرا رسید. روح و ذهن حسین مدتی است شدیدا درگیر افکاری است که بیشتر عقاید او را زیر سوال می‌برد. او احساس می‌کند که تمام عقاید و افکارش در طول این همه سال زندگی، اشتباه بوده‌اند و این موجب پریشانی او شده است. او برای ملاقات با شهاب مضطرب است. ولی هنوز شهاب و یا بهمن جوابی به ایمیل‌های او نداده‌اند. آیا شهاب به سر ملاقات با حسین می‌رود، و یا حسین باید با افکار پریشان خود به تنهایی دست و پنجه نرم کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه