آیا شهاب به سر قرار با حسین می‌رود؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

آیا شهاب به سر قرار با حسین می‌رود؟
۰۹ آذر ۱۳۹۷

هنوز خبری از ستاره نیست، و شهاب و بهمن هر دو نگران حال او هستند. بهمن با این که جواب نامه‌ قبلی حسین را نداده است، دوباره از او ایمیلی دریافت می‌کند. در همین حال، شهاب در حال تصمیم‌گیری برای ملاقات با همین آقا حسین در کافه کوچه است. آیا شهاب به سر قرار با حسین می‌رود؟ یا حسین ممکن است باعث دستگیری دوباره‌ او شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه