دوست شهاب که بهمن چند وقته می‌خواد راجع بهش حرف بزنه، کیه؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

دوست شهاب که بهمن چند وقته می‌خواد راجع بهش حرف بزنه، کیه؟
۱۹ بهمن ۱۳۹۷

نگار که با ستاره از طریق ایمیل در ارتباطه، در تماسی تلفنی، حرف‌های ستاره رو به شهاب منتقل می‌کنه. ستاره هم دلش می‌خواد که شهاب رو ببینه، ولی جایی امن برای این ملاقات به ذهنش نمی‌رسه، ولی شهاب ایده‌ای در ذهن داره. یعنی شهاب کجا می‌خواد با ستاره ملاقات کنه؟ بهمن به شهاب خبر میده که یکی از کسانی که شهاب می‌شناسه و همیشه راجع بهش صحبت می‌کرده، الان ترکیه است. این دوست شهاب که بهمن چند وقته می‌خواد راجع بهش حرف بزنه، کیه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه