واکنش ستاره به ملاقات نگار و شهاب چیه؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

واکنش ستاره به ملاقات نگار و شهاب چیه؟
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

در شب ملاقات حسین با شهاب در کافه کوچه، وقتی که کامران، فروغ و حسین سر میز دیگه‌ای با هم صحبت می‌کردن چی گذشت؟ چه صحبت‌هایی بین اون‌ها رد و بدل شد؟ شهاب فایل ضبط شده‌ این گفتگو رو برای بهمن می‌فرسته تا اون هم از همه چیز با خبر بشه. بهمن چه کسی رو خونه پندار اینا ملاقات کرده؟ واکنش ستاره به ملاقات نگار و شهاب چیه؟ آیا راضی میشه که با شهاب ملاقات کنه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه