آیا نگار میدونه که ستاره کجاست؟

Program Picture

کوچه - فصل 2

آیا نگار میدونه که ستاره کجاست؟
۲۸ دی ۱۳۹۷

شهاب از اینکه زود قضاوت کرده و سر نادر داد کشیده بود حسابی پشیمونه. اون بعد از دیدن عکسی از نقاشی ستاره در گوشی نادر، فکر کرده بود که نادر ستاره رو می‌شناسه٬ و تمام مدت از اون خبر داشته. ولی اینطور نیست. اون نقاشی رو نگار، یکی از دوست‌های ستاره آورده بود و نادر فقط از اون عکس گرفته. اما آیا نگار میدونه که ستاره کجاست؟ چه اتفاقی براش افتاده که مدتیه هیچ خبری ازش نیست. آیا نگار قابل اعتماده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه