نادر ستاره رو از کجا می‌شناسه؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

نادر ستاره رو از کجا می‌شناسه؟
۲۱ دی ۱۳۹۷

نادر بعد از ورودش به کافه تونست کمی از تنش بین پدرش، حسین، و شهاب کم کنه. بعد از اینکه کمی با شهاب راجع به نقاشی‌ها و رشته‌ تحصیلیش صحبت کرد، شهاب عکسی از نقاشی ستاره در موبایل نادر دید و همین کافی بود که تمام احساسات خشم، نگرانی، عشق، دلتنگی، و دلشکستگی یک جا به سراغ شهاب بیاد. چرا عکسی از نقاشی ستاره توی موبایل نادره؟ آیا نادر از حال و روز ستاره با خبره؟ نادر ستاره رو از کجا می‌شناسه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه