آیا رابطه‌ای بین بی خبری از ستاره و حسین وجود دارد؟

Program Picture

کوچه - فصل ۲

آیا رابطه‌ای بین بی خبری از ستاره و حسین وجود دارد؟
۱۸ آبان ۱۳۹۷

بهمن به سختی مریض شده، اما می‌داند که مریضی او از یک سرماخوردگی ساده بیشتر است. مدت هاست که از ستاره خبری نیست، نه نامه‌ای، نه پیغامی، و نه تماسی. با مرور خاطرات بهمن به یاد آورد که بازجو بعد از دست گیری شهاب، حتی یک سوال هم از ستاره و دوستی آنها نپرسیده بود و حالا نامه‌ای عجیب از فردی با نام مستعار حسین دریافت کرده بود. آیا رابطه‌ای بین بی خبری از ستاره و حسین وجود دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه