اتفاقی ناگوار

Program Picture

کوچه - فصل ۱

اتفاقی ناگوار
۰۶ بهمن ۱۳۹۶

درست وقتی همه چیز داره به خوبی پیش میره و همه منتظر آزادی پدر شهاب هستند، اتفاقی ناگوار می‌افتد؛ ستاره کتاب روحی‌اش را در خانه پیدا نمی‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه