Program Picture

کوچه - فصل ۱

تماسی از زندان
۲۲ دی ۱۳۹۶

کامران با تماسی از زندان، شور و هیجان و خوشحالی رو به وجود شهاب و‌ فروغ باز می‌گرداند. او خبرِ روز آزادیش، که خیلی نزدیک است، را به فروغ می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه