اولین برف پاییزی

Program Picture

کوچه - فصل 1

اولین برف پاییزی
۱۵ دی ۱۳۹۶

با پلمپ شدن محل کار شهاب به علت تعطیلی بهائی، ستاره و شهاب فرصتی‌ پیدا می‌کنند که بر روی اولین برف پاییزی قدم بزنند و احساسات خود را با هم در میان بگذارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه