خواستگاری شهاب در دفتر قاضی کهنسال

کوچه
خواستگاری شهاب در دفتر قاضی کهنسال
فروردین ۳۰, ۱۳۹۸

شهاب و پدر و مادرش با ستاره در دفتر حاجی کهنسال ملاقات کردن. فروغ، از قاضی پرونده ی همسرش، کسی که کامران رو به دلیل بهائی بودن به ۵ سال حبس محکوم کرده بود، ستاره رو خواستگاری کرد. ستاره هم در جواب، با شجاعت، در حضور پدرش تمام حرف های دلش رو میزنه. عکس العمل حاجی کهنسال به تمام اینها چه خواهد بود؟

ثبت نام در خبرنامه