شهاب و بهمن نگران حال ستاره‌اند

Program Picture

کوچه - فصل ۲

شهاب و بهمن نگران حال ستاره‌اند
۰۲ آذر ۱۳۹۷

بهمن هنوز هم به شدت مریض است، و کم کم متوجه شده که این از یک سرماخوردگی معمولی جدی‌تر است. در این میان شهاب و بهمن همچنان نگران حال ستاره‌اند، و هنوز هیچ خبری از او ندارند. بهمن به همراه دوستش به بیمارستان می‌رود، و شهاب با احساسات خود دست و پنجه نرم می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه