نامه پایانی بهمن

Program Picture

کوچه - فصل ۱

نامه پایانی بهمن
۰۴ اسفند ۱۳۹۶

بعد از فراز و نشیب‌های زندگی شهاب، دوستی عمیقش با بهمن، و عشق پاک ولی مشکل سازش با ستاره، بالاخره وقت آزاد شدن پدرش از زندان رسید. شهاب ۵ سال بود که برای دیدن این صحنه لحظه شماری می‌کرد، اما روزگار اینطور خواست که خود او در این لحظه در سلول انفرادی باشد. بهمن آخرین نامه‌اش رو قبل از ترک ایران برای شهاب و ستاره می‌فرستد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه