کوه‌ها در قیامت فرو می‌ریزند؟

کوه‌ها در قیامت فرو می‌ریزند؟
مرداد ۲۰, ۱۳۹۸

اینکه می‌گویند در قیامت کوه‌ها فرو می‌ریزند یعنی چه؟ آیا همچنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد؟

ثبت نام در خبرنامه